Επικοινωνία

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΔΡΥΛΙΕΡΑΚΗΣ

Έδρα – Αποθήκη: Κουρμούλη 29-31
111 45 Αθήνα (Τρεις Γέφυρες)

Τηλ: +30-210-8320222