ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Έδρα – Αποθήκη: Κουρμούλη 29-31, 111 45 Αθήνα (Τρεις Γέφυρες)
Τηλ: +30-210-8320222

Τα προϊόντα μας